معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

امور پرستاری و مامائی

عملكرد مدیر خدمات پرستاری دانشگاه در سال 1394

1 – تدوین برنامه عملیاتی سال 94

2- راندهای بخش های درمانی بیمارستانها

3 – برگزاری جلسات متعدد با رئیس دانشكده پرستاری و مترونها و كارشناسان ستاد دانشگاه

4 – شركت در كلیه جلسات تشكیل شده از طرف معاونت پرستاری وزارتخانه

5 – حضور در جلسات متعدد با معاون محترم درمان و كلیه پرسنل این معاونت

6 – پیگیری برنامه های طرح ملی مدیریت سكته حاد قلبی

7 – پیگیری برنامه های طرح ملی مدیریت سكته های حاد مغزی

8 – تنظیم و تدوین پاسخ های نامه ها و پاسخگویی به موقع

9 – شركت در كلیه ارزیابی های اعتباربخشی در دو بیمارستان تابعه دانشگاه

10 – استقبال از معاون محترم پرستاری وزارتخانه و همراهی ایشان در كلیه جلسات برگزار شده و ارائه گزارش كامل در حوزه پرستاری به ایشان و هئیت همراه

11 – پیگیری های متعدد در راستای دستورالعمل های ابلاغی از وزارتخانه

12 – شركت و پاسخگویی در جلسات مربوط به ابهامات و مشكلات پرداخت مبتنی بر عملكرد

13 – نظارت بر مراكز درمانی و مطب ها طبق برنامه

14 – ارزیابی های متعدد در راستای طرح تحول نظام سلامت

15 - شركت در جلسات متعدد با عناوین: پدافند غیر عامل ، ایمنی، بحران، مدیریت پسماند

16 – بررسی مكرر و مرتب برنامه های پرسنل پرستاری و یاد آوری و تذكر لازم در مورد مشكلات برنامه ریزی های انجام شده

17 – پیگیری و پاسخگویی شكایاتی از MCMC دریافت داشته ایم.

18 – شركت در كلاسهای آموزشی وزارتخانه و دانشگاه

19 – نظارت بر مراكز درمانی و مطب های پزشكان و درمانگاهها

گزارش عملكردمدیرخدمات پرستاری درسال 91

docعملکرد دو ماهه اول سال 92

docxعملکرد شش ماهه اول سال 92

docxعملكردشش ماه اول سال93

عملكردمدیرخدمات پرستاری درسال 92

برنامه ریزی راند ها و نشست ها و انجام فعالیت ها طبق برنامه .

خود ارزیابی ها دوره ای در راستای اعتباربخشی و حاكمیت بالینی از بیمارستانها .

نظارت بر كار مطب های تخصصی و عمومی و درمانگاههای شهرستان .

فعالیت مستمر در كمیته استراتژی حوزه درمان و نوشتن برنامه عملیاتی .

شركت در جلسات حوزه معاونت درمان و بیمارستانها .

شركت در كلاسهای برگزار شده توسط آموزش مداوم دانشگاه.

شركت در كلاسهای آموزشی مدیریتی دانشگاه.

شركت در كمیته های متعدد شغلی .

بازدید از MCMC شیراز در اردیبهشت ماه .و....

 

پیوست ها:

Performance in 1392.docx حجم فایل:15.88 کیلوبایت