معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

امور پرستاری و مامائی

جهت استحضارمعاون محترم درمان ومدیران خدمات پرستاری بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)ودكترعلی شریعتی :
1-درتاریخ 26/12/91برنامه راندمدیریتی سال 92معاونت درمان ومدیرخدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشكی فساازبیمارستانهای حضرت ولی عصر(عج) و دكترعلی شریعتی تنظیم گردید.جهت مشاهده به پیوست مراجعه نمایید.
2-درتاریخ 26/12/91برنامه ماهیانه جلسات مدیران خدمات پرستاری درمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی فسادرسال 92تنظیم گردید.جهت مشاهده به پیوست مراجعه نمایید.
جهت مشاهده برنامه راند اداره خدمات پرستاری ازبیمارستانهاونشست مدیران خدمات پرستاری بیمارستانهاودانشگاه درسال 1393 به پیوست مراجعه نمایید.

پیوست ها:

برنامه.docx حجم فایل:16.06 کیلوبایت
برنامه ماهيانه جلسات مديران خدمات پرستاري در معاونت درمان.doc حجم فایل:34.00 کیلوبایت
برنامه راند.doc حجم فایل:40.50 کیلوبایت