معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حمزه

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی حمزه

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی حمزه درمانگاه دولتی عمومی حمزه وابسته به دانشگاه علوم پزشكی فسا به صورت شیفت صبح و عصر بیماران سرپایی را جهت درمان می پذیرد و به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدی، پوست، چشم، داخلی، قلب و عروق ، فوق گوارش، فوق هماتولوژی ...