معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیماری های خاص و پیوند اعضا

واحدحمایت ازبیماران ام اس دربیمارستان شریعتی فعال می باشدوداروهای تحت حمایت بیماران ام اس جهت رفه حال ایشان درداروخانه بیمارستان عرضه می شود.

پیوست ها:

312_1394_baste khedmati MS.pdf حجم فایل:1.20 مگابایت