معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیماری های خاص

واحدحمایت ازبیماران ام اس دربیمارستان شریعتی فعال می باشدوداروهای تحت حمایت بیماران ام اس جهت رفه حال ایشان درداروخانه بیمارستان عرضه می شود.

پیوست ها:

312_1394_baste khedmati MS.pdf حجم فایل:1.20 مگابایت