معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

ایمنی بیمار

مطالب آموزشی

مطالب آموزشی بیماری انفلوانزا یک بیماری عفونی حاد می باشد که براحتی از فرد به فرد منتقل می گردد .ویروس بیماری درکل دنیا درگردش می باشد و براحتی هر فردی را در هر گروه سنی گرفتار می کند.نشانه ها شامل: تب، سرفه، گلو درد، آبریزش بینی، بدن درد، سردرد، لرز، خستگی، تهوع، ...

دستور العمل های ایمنی بیمار و بیمارستانی

دستور العمل های ایمنی بیمار و بیمارستانی راهنمای ارزیابان بیمارستانهای دوستدارایمنی بیمار دستورالعمل مراقبت ورفتارباكودك ونوجوان درمراكزبستری دستورالعمل یكپارچه ترخیص ازاورژانس(دیتا) بسته خدمتی احیاء نوزادان پیش نویس استانداردتجهیزات بخش اورژانس بیمارستانی آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار دستورالعمل ...