معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

گردشگری سلامت

معرفی مسئول گردشگری سلامت

معرفی مسئول گردشگری سلامت كارشناس گردشگری سلامت: آقای محمدرحیمی مدرك تحصیلی: كارشناس بهداشت روان سابقه فعالیت: 2سال شماره تماس: 07153314662