معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

آمار و مدارک پزشکی

گزارش عملكرد واحد مدیریت اطلاعات سلامت درسال 94

1-طراحی سایت جدید معاونت درمان وبه روز رسانی مطالب آن

2-برگزاری دوره های آموزشی ویژه گروه مدیریت اطلاعات سلامت

3-تكمیل وتنظیم آمارواطلاعات بیمارستانها،درمانگاهها ومراكز درمانی دولتی وخصوصی به صورت ماهیانه ،فصلی وسالیانه

4-نظارت بر به روز رسانی سامانه آواب واتوماسیون آماری حوزه درمان

5-تكمیل وتجمیع اطلاعات ومشخصات پزشكان عمومی ،متخصص وفوق تخصص ودندانپزشكان شهرستان دراتوماسیون آماری دانشگاه

6-تشكیل جلسه كمیته اطلاعات واطلاع رسانی طرح تحول سلامت درمحل معاونت درمان

7-تهیه آمارومستندات شاخصهای اختصاصی معاونت درمان وبارگذاری درسامانه ارزشیابی استانداری و وزارت بهداشت

8-تهیه آمار شاخصهای هیات امناء درحوزه معاونت درمان

9-تهیه آمارواطلاعات سالیانه حوزه معاونت درمان جهت درج درسالنامه آماری دانشگاه ،سامانه سپاس و...

10-نظارت بر مراكز درمانی سرپایی سطح شهرستان

11-شركت در جلسات آموزشی تخصصی و عمومی

12-اعتباربخشی و نظارت ممیزی واحدهای مدارك پزشكی بیمارستانها

عملكرد6ماه اول 91

1 - جمع آوری و ارسال اطلاعات آماری سال 90 به منظور تهیه سالنامه آماری دانشگاه

2 - نظارت بر جمع آوری ، تكمیل و ورود آمار و اطلاعات بیمارستانهای فسا در سال 90 در سامانه آواب وزارتخانه و تایید اطلاعات ثبت شده در سایت جهت تهیه سالنامه آماری سال 90

3 - تكمیل فرمهای سرشماری تسهیلات بهداشتی درمانی جهت واحدهای جدید التاسیس ، تغییر نام، تغییر مكان و یا حذف شده تا پایان سال 90 و ارسال به دفتر مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه

عملكرد6ماه دوم 91

1-طراحی وگذاشتن اطلاعات موردنیازدرسامانه معاونت درمان دانشگاه فساجهت راه اندازی سامانه جدید

2-اعلام آدرس جدیدسامانه معاونت درمان به دانشگاههای علوم پزشكی كشور

3-طراحی وآماده سازی فرمهای آماری جهت راه اندازی اتوماسیون آماری دانشگاه

4-شركت فعال دراعتباربخشی واحدآمارومدارك پزشكی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

عملكرد6ماه اول 92

1-نظارت و گذاشتن برخی اطلاعات آماری در سامانه آواب

2-مشاركت در نظارت بر مطبها و موسسات درمانی

3-تهیه و جمع آوری آمارهای ماهیانه و فصلی مراكز درمانی و بیمارستانها جهت ارائه به واحدهای مربوطه (از قبیل مراكز ترك اعتیاد، فعالیت بیمارستانی، مراجعین درمانگاهها، اعمال پاراكلینیك، بیماران اعزامی، اورژانس بیمارستانی، حوادث ترافیكی و غیر ترافیكی، بیماران خاص، حوادث، خودكشی، آمار مالی و ...)

عملكرد6ماه اول 93

1 – جمع آوری و مستند سازی شاخصهای اختصاصی معاونت درمان در سال 92 و شش ماهه اول 93

2 – پایش و بازدید از واحدهای مدارك پزشكی بیمارستانهای شریعتی و حضرت ولی عصر (عج)

3 – پیگیری آمارهای عملكرد مالی، كسورات، درآمدهای وصول نشده، تعداد تخت، نیروهای پرسنلی و ... جهت پایش عملكرد دستگاه

پیوست ها:

semiannual report Statistics 91.doc حجم فایل:25.00 کیلوبایت
semiannual report Statistics 912.docx حجم فایل:11.32 کیلوبایت
semiannual report Statistics 92.docx حجم فایل:15.06 کیلوبایت
عملكرد آمار و مدارك پزشكي.docx حجم فایل:14.13 کیلوبایت