معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

header1

امور آزمایشگاه ها

عملكرد اداره امور آزمایشگاهها در سال94

-برگزاری كمسیون ماده 20

-اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) و بیمارستان دكتر علی شریعتی

-نظارت بر آزمایشگاههای خصوصی 14 مورد

-نظارت بر مطب دندانپزشكی   18 مورد

-برگزاری مراسم روز آزمایشگاه

-نظارت بر نحوه اجرای ارتقاء ویزیت در بیمارستانهای حضرت ولی عصر (عج) و شریعتی

-اعلام شروع فعالیت متخصصین به سازمانهای بیمه گر

-برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل آزمایشگاه

-برگزاری كمیته بیمه و منابع

عملكرد6 ماه اول 91

docعملکرد6 ماه دوم 91

docxعملكرد6 ماهه اول 92

docxعملكرد6 ماه اول 93