معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

header1

امور آزمایشگاه ها

آموزش(امور آزمایشگاه ها)

آموزش(امور آزمایشگاه ها) بیوشیمی1 بیوشیمی 2 بیوشیمی 3 بیوشیمی 4 هماتولوژی 1 هماتولوژی 2 هماتولوژی 3 میكروب شناسی 1 میكروب شناسی 2 بهداشت و ایمنی محدوده مرجع كنترل كیفی  

عملكرد امور آزمایشگاه ها

عملكرد امور آزمایشگاه ها عملكرد اداره امور آزمایشگاهها در سال94 -برگزاری كمسیون ماده 20 -اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) و بیمارستان دكتر علی شریعتی -نظارت بر آزمایشگاههای خصوصی 14 مورد -نظارت بر مطب دندانپزشكی   18 مورد -برگزاری مراسم روز آزمایشگاه -نظارت بر نحوه ...

شرح وظایف امور آزمایشگاه ها

شرح وظایف امور آزمایشگاه ها شرح وظایف اداره امورآزمایشگاهها نظارت برامورآزمایشگاههای بیمارستانها،درمانگاهها،آزمایشگاههای بخش خصوصی ودولتی بازدیدهای مستمروکارشناسی آزمایشگاهی ازنظردارابودن شرایط استاندارد بررسی ورسیدگی به شکایات مطروحه ازآزمایشگاهها همکاری بااداره کل آزمایشگاههای ...

معرفی مسئول واحد آزمایشگاه ها

معرفی مسئول واحد آزمایشگاه ها مسئول امورآزمایشگاهها:  آقای مجتبی فاموری   مدرك تحصیلی: كارشناس علوم آزمایشگاهی   سابقه فعالیت: 8سال   شماره تماس: 07153314662