معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

واحدهای اداری

معرفی واحد های اداری

معرفی واحدهای اداری

معرفی واحدهای اداری معرفی امور آزمایشگاه ها: مسئول امورآزمایشگاهها:  آقای مجتبی فاموری   مدرك تحصیلی: كارشناس علوم آزمایشگاهی   سابقه فعالیت: 6سال   شماره تماس: 07153314685   معرفی مسئول واحد بیماری های خاص: كارشناس بیماری های روانی ...