معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

کمیسیون پزشکی

دبیركمسیون پزشكی: خانم بتول صادقی 
سابقه فعالیت : 19 سال 
شماره تماس: 07153314660 

 

تاریخچه كمسیون پزشكی معاونت درمان :

كمسیون پزشكی معاونت درمان درتاریخ 1375 با حضور 2 پزشك ودبیر كمسیو ن ورئیس كمسیون پزشكی تشكیل شد كه كمسیون كمیته امداد امام خمینی و اد ارت برای تایید  از كارافتادگی و بیماری جهت زیر پوشش رفتن انجام میشد و درسال 1382 كمسیون پزشكی امداد امام خمینی جدا شد و در حال حاضر امور  تایید دارو برای بیماران سرطانی و صعب العلاج در این كمسیون انجام میگردد.