معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

کمیسیون پزشکی

   
شماره تماس: 07153314685

 

تاریخچه كمسیون پزشكی دانشگاه :

كمسیون پزشكی دانشگاه درسال 1375 با حضور 2 پزشك ودبیر كمسیو ن ورئیس كمسیون پزشكی تشكیل شد.پرونده های مربوط به كمیته امداد امام خمینی و سایر ادارت برای تایید  از كارافتادگی و بیماری جهت تحت پوشش قرار گرفتن به کمیسیون پزشکی دانشگاه ارجاع میشد. درسال 1382 كمسیون پزشكی کمیته امداد امام خمینی از کمیسیون دانشگاه جدا گردید .