معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تعرفه های صدور پروانه های موسسات درمانی:

صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی:3/600/000

صدور پروانه بهره برداری بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی:4/500/000

 تعرفه های تمدید پروانه های موسسات درمانی:

تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی:600/000

تمدیدپروانه بهره برداری بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی:1/000/000

پیوست ها:

Tariffs Licensing.pdf حجم فایل:46.87 کیلوبایت
Tariff renewal.pdf حجم فایل:43.65 کیلوبایت