معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

عملكرد واحد صدور پروانه ها سال 1394:

-تعداد كمسیون ماده 20   4 عدد

-تعداد مصوبات     6 عدد + 16 عدد + 7 عدد

تعداد موافقت اصولی صادر شده

 درمانگاه عمومی   2 عدد

 ساخت فروش عینك طبی   3 عدد

 درمانگاه تخصصی پوست ومو     1 عدد

 موسسه رادیولوژی و سونوگرافی       2 عدد

 شركت تعاونی خدماتی بهداشتی و درمانی       1عدد

-صدور پروانه مسئول فنی مراكز MMT     1 عدد

-افزایش بخش رادیولوژی به درمانگاه     1 عدد

-جابجایی درمانگاه عمومی       1 عدد

-تائید كروكی مطب

-صدور پروانه بهره برداری

-درمانگاه پوست     1 عدد

-عینك سازی       3 عدد

-صدور پروانه مسئول فنی عینك سازی   4 عدد

-صدور پروانه شركت تعاونی     1 عدد

-صدور پروانه مسئول فنی رادیولوژی   1 عدد

-تمدید پروانه موسسات           20 عدد (مسئول فنی و تاسیس)

-كمسیون ماده 11   5 جلسه

-تعداد پرونده های بررسی شده     26 پرونده

-افزایش تخت های ICU

-راه اندازی بخش ICU جراحی قلب   6 تخت

-ارسال مدارك در خصوص اخذ مجوز كار با اشعه جهت بخش آنژیوگرافی و واحدهای رادیولوژی تحت پوشش حدود 7 مورد دولتی و خصوصی

عملكرد شش ماهه اول سال 91 واحد صدور پروانه ها

1 – برگزاری كمسیون ماده 20 دانشگاه علوم پزشكی                   1 مورد

2 – تعداد پروانه های بررسی شده در كمسیون ماده 20                 12 مورد

3 – تعداد پروانه های تاسیس صادر شده و تمدید شده                  5 مورد

4 – تعداد پرونه های مسئول فنی صادر شده و تمدید شده             20 مورد

 

عملکرد 6 ماهه دوم سال 1391 واحد صدور پروانه ها

1-برگزاری کمیسیون ماده 20 دانشگاه                              یک مورد

2- تعداد پرونده های برسی شده در کمیسیون ماده 20            15 مورد

3- تعداد پرونده های تاسیس صادر شده                          -------

4- تعداد پرونده های مسئول فنی صادر شده                    3 مورد

 

 

پیوست ها:

report 91.doc حجم فایل:26.00 کیلوبایت
semiannual report Licensing 912.docx حجم فایل:14.90 کیلوبایت