معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرم ورود اطلاعات متقاضی مسئول فنی

 

 


 

فرآیندهای صدورپروانه ها

« روند و مدارک لازم جهت صدور موافقت اصولی موسسات پزشكی(درمانگاه+مركز تصویربرداری+موسسه رادیولوژی و سونوگرافی+فیزیوتراپی+مركزسوء مصرف مواد و...)»

پس از ارائه درخواست متقاضی به معاونت درمان دانشگاه،اداره نظارت بر امور درمان ، مدارك زیر تحویل كارشناس صدور پروانه گردد.

الف-دریافت های فرم های تقاضای صدور موافقت اصولی و آیین نامه موسسه( پیرینت از سایت معاونت درمان )

ب-تکمیل و تحویل مدارک ذیل برای كلیه اعضای شركت شامل:

1-اصل فرم های تکمیل شده شماره 1 "الف و ب" و فرم شماره 2

2-اصل فرم تکمیل شده تقبل وظایف موسس

 

« روند اخذ مجوز واحد MMT »

پس از ارائه درخواست متقاضی به معاونت درمان ، رئیس اداره نظارت بر درمان، مدارك زیر تحویل كارشناس صدور پروانه گردد.

الف- اصل و تصویر پروانه بهره برداری و مسوول فنی مركز سوء مصرف مواد یا مركز ترك اعتیاد

ب-تکمیل و تحویل مدارک ذیل برای مسوول فنی و پرسنل شامل:

1-اصل تائیدیه عدم سوء پیشینه کیفری(مراجعه به:معاونت درمان با ارائه 2قطعه عکس و اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی جهت صدور معرفی نامه به اداره تشخیص هویت )

2- اصل تائیدیه عدم سوء پیشینه انتظامی از سازمان نظام پزشكی

 

« روند و مدارک لازم جهت تاسیس شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی»

پس از ارائه درخواست متقاضی به معاونت درمان ، رئیس اداره نظارت بر امور درمان ، مدارك زیر تحویل كارشناس صدور پروانه گردد.

الف-  دریافت های فرم های تقاضای صدور موافقت اصولی و آیین نامه( پیرینت از سایت معاونت درمان )

ب- تکمیل و تحویل مدارک ذیل برای كلیه اعضای شركت شامل:

1-اصل فرم های تکمیل شده شماره 1 "الف و ب" و فرم شماره 2

2-اصل فرم تکمیل شده تقبل وظایف موسس

 

پیوست ها:

Info Entry forms.docx حجم فایل:22.32 کیلوبایت
The process.doc حجم فایل:50.00 کیلوبایت
Established The process.doc حجم فایل:38.50 کیلوبایت