معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دستورالعمل ها و بخشنامه های مراكزدرمان سوء‌مصرف مواد

دستورالعمل ها و بخشنامه های مراكزدرمان سوء‌مصرف مواد فرم گزارش دهی مراكز درمان سوء مصرف مواد چک لیست ارزیابی مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر پرسشنامه رضایت مراجع   دستورالعمل ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت داده های نظارت بر مراکز تعرفه درمان اعتیاد به مواد مخدر وروان گردان (سرپایی)94بخش دولتی وغیردولتی آئین ...

مطالب علمی اداره درمان سوء مصرف مواد

مطالب علمی اداره درمان سوء مصرف مواد عادات غذائی مناسب جهت حفظ تغذیه سالم وسلامت روان مهارتهای زندگی پیامهای پیشگیری ازسوء مصرف موادمخدر موادمخدروتاریخچه آن درایران بهداشت روانی درمحیط كار بهداشت روانی نكات مدیریتی استرس مدیریت استرس 1 مدیریت استرس 2 نرمش كاركنان انگ زدایی خانواده درسلامت ...

عملكرداداره درمان سوء مصرف مواد

عملكرداداره درمان سوء مصرف مواد   عملكرد واحد درمان سوء‌ مصرف مواد در سال 94 1 – انجام نظارت و بازرسی از مراكز درمان سوء مصرف مواد به صورت ماهیانه 2 – ارسال آمار و اطلاعات مربوط به مراكز درمان سوء مصرف مواد به وزارت متبوع و اسانداری 3 – پیگیری جهت اختصاص بودجه به صورت 6 ماهه جهت ...