معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

عملكرد امورمتخصصین درسال 94

تلاش جهت جذب نیروی متخصص طرح ضریب k در رشته های زنان / نروسرجری / رادیولوژی

تلاش و پیگیری جهت جذب نیروی متخصص طرح ضریب k با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته و جذب 26 نیروی متخصص ضریب k در رشته های طب اورژانس / رادیولوژی / زنان / قلب و عروق / نروسرجری و غیره

پیگیری و ارسال به وزارت متبوع جهت گواهی پایان تعهدات برای متخصصان

به روز رسانی سایت آواب در زمینه عملكرد پزشكان متخصص به صورت متوالی و ماهیانه

عملكردكلی اداره امور متخصصین: 

از جمله دستاوردهای این واحد در سال جاری جذب 2 نیروی متخصص جراح مغز و اعصاب و متخصصان دیگری شامل پوست، اعصاب، یورولوژی ، روانپزشكی، داخلی، زنان و زایمان، اطفال، جراح عمومی، رادیولوژی و بیهوشی می باشد. 


docxعملكرد 6 ماه اول سال 93