معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

header1

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آموزش(امور آزمایشگاه ها)

آموزش(امور آزمایشگاه ها) بیوشیمی1 بیوشیمی 2 بیوشیمی 3 بیوشیمی 4 هماتولوژی 1 هماتولوژی 2 هماتولوژی 3 میكروب شناسی 1 میكروب شناسی 2 بهداشت و ایمنی محدوده مرجع كنترل كیفی  

عملكرد امور آزمایشگاه ها

عملكرد امور آزمایشگاه ها عملكرد اداره امور آزمایشگاهها در سال94 -برگزاری كمسیون ماده 20 -اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) و بیمارستان دكتر علی شریعتی -نظارت بر آزمایشگاههای خصوصی 14 مورد -نظارت بر مطب دندانپزشكی   18 مورد -برگزاری مراسم روز آزمایشگاه -نظارت بر نحوه ...