معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

تماس با ما

 در جلسه هماهنگی درمان که با حضور معاون درمان ، کارشناسان ستاد ، ریاست و مسئولین بیمارستانی در معاونت درمان برگزار گردید ، آقای دکتر سهراب پور معاون درمان با تاکید بر تلاش مدیران حوزه درمان برای گذر از مشکلات کنونی و ارتقاءکیفیت ارائه خدمات درمانی به مردم جلسه را شروع کردند. اقای مهندس اطلسی و آقای مهندس دیندارلوئیان گزارشی از عملکرد عمرانی در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) در ساخت بخش اورژانس – CT Scan  جدید – محوطه سازی جلوی اورژانس ، مکان هلی پد و سیستم فاضلاب ارائه دادند. مصوبات جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت . سپس موضوعات مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. این جسه مصوباتی به دنبال داشت.