معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

تماس با ما

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا، جلسه ویدئو کنفرانس با محوریت" اجرای طرح های ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی و مغزی و همچنین بیماران خاص و دیالیزی" با حضور آقای دکتر کرمانچی مشاور محترم درمان درامور بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارشناسان مسئول مرتبط در وزارت متبوع و همچنین آقای دکتر سهراب پور معاون محترم درمان ، خانم کریمی، هماهنگ کننده و دبیر کمیته طرح های ملی 247 و 724 ، سرکار خانم اسفندیاری و آقای سرسبز، کارشناسان مسئول بیماران خاص و دیالیزی در معاونت درمان برگزار گردید.

 

در این ویدئو کنفرانس کلیه استانداردهای خدمات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از سوی مسئول اجرای طرحها در وزارتخانه، از عملکرد بسیار مطلوب و پیگیریهای مجدانه جناب آقای دکتر سهراب پور و سرکار خانم کریمی در راستای اجرای طرح های ملی 247 و 724 تقدیر و تشکر بعمل آمد.