معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا، جلسه ویدئو کنفرانس با محوریت" اجرای طرح های ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی و مغزی و همچنین بیماران خاص و دیالیزی" با حضور آقای دکتر کرمانچی مشاور محترم درمان درامور بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارشناسان مسئول مرتبط در وزارت متبوع و همچنین آقای دکتر سهراب پور معاون محترم درمان ، خانم کریمی، هماهنگ کننده و دبیر کمیته طرح های ملی 247 و 724 ، سرکار خانم اسفندیاری و آقای سرسبز، کارشناسان مسئول بیماران خاص و دیالیزی در معاونت درمان برگزار گردید.

 

در این ویدئو کنفرانس کلیه استانداردهای خدمات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از سوی مسئول اجرای طرحها در وزارتخانه، از عملکرد بسیار مطلوب و پیگیریهای مجدانه جناب آقای دکتر سهراب پور و سرکار خانم کریمی در راستای اجرای طرح های ملی 247 و 724 تقدیر و تشکر بعمل آمد.