معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نشست مشترك معاون درمان وپرسنل بخش آنژیوگرافی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)باحضورمعاون محترم درمان جناب آقای دكترضیائی،جناب آقای دكترولی زاده متخصص محترم قلب وعروق ،مدیر داخلی بیمارستان،مترون،مسئول بخش آنژیوگرافی وپرسنل بخش این بخش درمحل معاونت درمان برگزارگردید..باتوجه به خریداری دستگاه جدیدآنژیوگرافی ،جلسه ای باموضوع بررسی مشكلات آنژیو،درجهت بررسی ورفع مشكلات بخش برگزارگردید وتصمیماتی اتخاذ گردید.