معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

pdfکتاب ارزش نسبی

 

pdfتعرفه های خاص سال 97

 

pdfویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

تعرفه گلوبال سال 96

pdfجهت دریافت تعرفه های سال 97 اینجا را مشاهده نمائید .

pdfتعرفه گلوبال سال 97

docنامه تعرفه گلوبال 97

جهت دریافت تعرفه های سال 96 پیوست های زیر را مشاهده نمائید.

pdfnametaerefe95.pdf

pdf تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال 95

pdf تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی سال 95

xlsxتعرفه خدمات شایع در سال 95

docxتعرفه های خدمات سرپایی شایع در مراكز مشمول تعرفه خصوصی

docنامه تعرفه خدمات سرپایی شایع

pdfتعرفه درمان اعتیاد به موادمخدروروان گردان (سرپایی)94بخش دولتی و غیردولتی

pdfتعرفه96 خدمات دندانپزشکی.pdf

 

pdfتعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی سال 95

pdfتعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی سال 95

پیوست ها:

دولتی 1396 (2).pdf حجم فایل:470.72 کیلوبایت
خصوصی 1396 (2).pdf حجم فایل:314.00 کیلوبایت
غیردولتی 1396 (2).pdf حجم فایل:345.91 کیلوبایت
تعرفه_اعمال_شايع_سرپايي_سال_96.xlsx حجم فایل:12.12 کیلوبایت