معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

برگزاری نشست معاون درمان و پرسنل بخش آن‍‍ژیوگرافی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

برگزاری نشست معاون درمان و پرسنل بخش آن‍‍ژیوگرافی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) نشست مشترك معاون درمان وپرسنل بخش آنژیوگرافی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)باحضورمعاون محترم درمان جناب آقای دكترضیائی،جناب آقای دكترولی زاده متخصص محترم قلب وعروق ،مدیر داخلی بیمارستان،مترون،مسئول بخش آنژیوگرافی وپرسنل بخش این بخش درمحل معاونت درمان برگزارگردید..باتوجه ...