معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

    جلسه هماهنگی آواب با حضور معاون درمان و روسای بیمارستانها ، مدیران ، رابطین و کاربران بیمارستانی در محل معاونت درمان برگزار گردید.در ابتدا آقای دکتر سهراب پور در خصوص اهمیت به روز رسانی و تکمیل صحیح اطلاعات سامانه آواب و همچنین قدمت سامانه مطالبی ارائه نمودند. این جلسه به منظور معرفی مسئولین و رابطین و ابلاغ چک لیست جدید پایش سامانه و رایزنی با معاون محترم درمان در خصوص مشکلات کاربران تشکیل گردید. شایان ذکر است کسب نمره 95% در سه ماهه اول 96 و نمره  100% در سه ماهه دوم  پایش برنامه عملیاتی سامانه آواب مورد تقدیر وتشکر از سوی معاون درمان حسن ختام جلسه مذکور بود.