معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کمیته طرح ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی (طرح ملی 247) به ریاست معاون محترم درمان در محل معاونت درمان تشکیل شد. دکتر سهراب پور بر امر آموزش گروههای مختلف  درمانی و عموم مردم در راستای ارتقای سلامت جامعه تاکید نمودند.

در این جلسه دبیر کمیته 247 بیمارستان و همچنین مسئول بخش آنژیوگرافی گزارشی از بهبود زمانهای ارجاع و دریافت  خدمت بیماران ارائه نمودند.