معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کمیته طرح ملی مدیریت درمان سکته حاد مغزی (طرح ملی 724) به ریاست معاون محترم درمان با حضور اعضای کمیته در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید.

دکتر سهراب پور معاون درمان،  اجرای دقیق طرح را در راستای تاکید معاون محترم وزارت متبوع و همچنین ارتقاء سلامت مردم و جامعه الزام دانستند. این کمیته هفت مصوبه در پی داشت که مهم ترین آن بحث آموزش عموم مردم بصورت گسترده بود. دبیر کمیته نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در هفته سلامت را ارائه نمودند.