معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

کمیته برنامه ریزی درمان با حضور معاون درمان ، کارشناسان صاحب فرآیند ستادی و بیمارستانها در محل معاونت درمان برگزار گردید.

دراین جلسه آقای دکتر سهراب پور، معاون درمان بر اهمیت و نگرش فرآیند محور در تحقق اهداف حوزه سلامت تاکید نمودند.ایشان افزودند استاندارد سازی فرآیندهای ارائه خدمت باعث ایجاد دیدگاه مشترک بین کارکنان ، تسهیل راه رسیدن به اهداف و افزایش رضایت مندی می گردد.

در پایان گزارش احصاء فرآیند و فرآیندهای ارتقاء یافته حوزه های درمان ارائه گردید.