معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 جلسه هماهنگی درمان و مسئولین شهرستان به مناسبت هفته ملی پیشگیری و درمان سکته های مغزی با حضور معاون درمان و هماهنگ کننده طرح ، نورولوژیست ها و نمایندگانی از فرمانداری ، آموزش و  پرورش ، بهداشت  و بیمارستان ها در معاونت درمان برگزار گردید . دراین جلسه دستورالعمل اجرایی هفته مذکور مورد بررسی قرار گرفته و بر آگاه سازی قشرهای مختلف مردم با برنامه ریزیهای اساسی و مداوم تاکید گردید. این جلسه شانزده مصوبه کوتاه مدت و طولانی مدت در پی داشت.