معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 جهت مشاهده ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به قسمت تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراجعه نمائید.