معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

برگزاری جلسه مشترک هماهنگی معاونت های درمان ، غذا و دارو و طب سنتی برای بررسی مشکلات مربوط به داروخانه های طبیعی در سطح شهرستان فسا و ارائه راهکار برای جلوگیری از دخالت در امر درمان توسط افراد فاقد صلاحیت در طب سنتی در تاریخ 5/7/96

دکتر صدیق رئیس اداره طب سنتی درمان هدف از برگزاری جلسه را ایجاد هماهنگی بین معاونت های درمان و غذا و دارو و طب سنتی برای ارتقاء فرهنگ استفاده از طی ایرانی اسلامی و مقابله با تخلفات افراد غیر مرتبط و عطاری های غیر مجاز در سطح شهرستان فسا داشتند.

خانم دکتر محبی گزارشی از عملکرد غذا و دارو برای مقابله با تخلفات عطاری ها ارائه فرمودند و از تشکیل اداره طب سنتی در معاونت درمان و عزم جدی درمان و معاونت طب سنتی به منظور ساماندهی طب سنتی و داروخانه های طبیعی در سطح شهرستان اظهار رضایت نموده اند.