معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

جناب آقای دکتر پزشکی با عرض تسلیت به مناسبت سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) به حاضران در جلسه از اعضای کمیته هماهنگی درمان خواستند تاتلاش کنند با اجرای مستمر مصوبات این کمیته راه رسیدن به کسب رضایتمندی ارباب رجوع و اجرای صحیح بسته های خدمتی طرح تحول سلامت و افزایش ایمنی بیمار را فراهم نمایند.

در این جلسه موضوعات اعتباربخشی بیمارستانها و طرح تحول سلامت ، مشکلات مربوط به آزمایشگاه ،مدیریت خطا در بیمارستان هادرجلسه مطرح و موارد بررسی قرار گرفت.