معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کمیته طرح ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی (247)در تاریخ 28/6/96 با حضور اعضای کمیته در معاونت درمان برگزار گردید. در این کمیته بر امر آموزش به گروههای مختلف مردم و گروه درمانی تاکید گردید. همچنین جناب آقای دکتر پزشکی معاون درمان مداخلین درمان را بر کاهش اتلاف زمان جهت درمان این بیماران ملزم نمودند و موافقت خود را در خرید سه دستگاه تله کاردیولوژی با پیگیری مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اعلام نمودند.