معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 در این جلسه روند پیشرفت برنامه عملیاتی 96، مشکلات و راه حل ها توسط کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.