معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه  در خصوص Home Care  مطالبی به شرح زیراعلام نمودند :

در راستای پروتکل وزارتخانه  با توجه به انتظارات و نیازهای اساسی مردم و نظام سلامت که توقع دارند پا به پای تخصص های علوم پزشکی، مراقبت های پرستاری علمی، کارآمد و در دسترس را دریافت نمایند، لذا  با تاکیدات و حمایت های مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و زیر مجموعه پس از مدتها کار کارشناسی و علمی، آئین نامه جدید تاسیس مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل تدوین گردیده و بعد از تایید و تصویب مقام عالی وزارت، طی نامه شماره 691 / 10 / د مورخه  15/4/95 مشاوره محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی به معاونت پرستاری وزارتخانه جهت اجرا ابلاغ گردید.

مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل به موسسه ای اطلاق می شود که طبق آیین نامه جهت تامین مراقبت های پرستاری در سطوح مختلف نظام سلامت و بر اساس نیازمند جویان مطابق با شرح وظایف و اختیارات تعیین شده پس از اخذ مجوز، توسط افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و با صلاحیت دائر می گردد.

هدف کلی از تاسیس این مراکز تامین، حفظ و ارتقاء سلامت مددجویان / بیماران بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر نیاز جامعه در زمینه های مراقبتی – مشاوره ای، آموزشی، درمانی و تامین نیروی انسانی کارآمد می باشد.

همچنین هدف از تاسیس این واحدها ساماندهی، تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان ، مراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستان ها و مراکز درمانی، کاهش هزینه های درمانی مراقبتی، کاهش دوران نقاهت ، کنترل و کاهش عفونتهای بیمارستانی، توانبخشی و بهبود کیفیت خدمات پرستاری و در نهایت افزایش رضایت مندی بیماران و خانواده ها می باشد.

پذیرش بیماران در مراکز زیر انجام می گیرد :

*ارجاع از مراکز بستری ودرمانی

*ارجاع از مطب پزشکان

*مراجعه مستقیم مددجویان بستگان وی همراه با دستور پزشک  معالج