معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

گردشگری سلامت نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد.

انواع گردشگری سلامت :

1 – گردشگری پزشکی : مسافرت به  منظور درمان بیماری های جسمی یا انجام نوعی از عمل های جراحی تحت نظارت پزشکان در بیمارستان و مراکز درمانی

2 – گردشگری تندرستی: مسافرت به دهکده های سلامت و مناطق دارای چشمه های آب معدنی و آب گرم برای رهایی از تنش های زندگی روزمره

3 – گردشگری درمانی: مسافرت به منظور استفاده از منابع درمان طبیعی (آبهای معدنی، نمک و ....) جهت درمان برخی بیماریها با گذراندن دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله پزشکی را گردشگری درمانی می گویند.

رحیمی کارشناس گردشگری سلامت معاونت درمان افزود: زمینه های فعالیت در حوزه گردشگری سلامت در دنیا شامل: آب گرم های درمانی – برنامه های مدیریت وزن – عمل های جراحی، پیوند اعضاء، چشمی پزشکی، دندانپزشکی، توانبخشی و ... می باشند.

امروزه یکی از روبه رشدترین نمونه های گردشگری ، گردشگری بهبود و سلامت است که به برخی از دلایل و انگیزه های گردشگران این حوزه اشاره می شود:

1 – بهبود و سلامت بدن و فکر (برنامه های کاهش وزن، مدیریت استرس)

2 – استراحت و تمدد اعصاب

3 – استفاده از امکانات و خدمت پزشکی (مانندجراحی های تخصصی) 

4 – استفاده از ویژگی های آب و هوایی و طبیعی یک منطقه برای  آرامش تن و روان (مانند آب گرم گنو، نقاهتگاههای ییلاق همچون کلار دشت و جواهر ده در مازندران و حمام های آب گرم و ...)