معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

کتابخانه الکترونیک

مرکز مدیریت بیماری های کشور که مسئـولیت تدوین راهنماهای  علمی عملیاتی کشور را بـه عهـده دارد، در راستـای وظایف سنگین خـود درجهت تـأمین، حفظ و ارتقـای سطح سلامت جامعه، ناگزیر است از سیستم های مراقبت اپیدمیولوژیک، پیشگیری، گزارش دهـی، همه گیـر شناسی، آمـوزش و مشـاوره های گوناگون بهره گیرد. این مـرکز در مسیر حـرکت خـود، به عشق و فـداکاری انسان های علاقهمند، به علم و دانش اساتیـد دلسوز، بهخرد واندیشه ی عارفانه ی  محققان خـاموش و پـرکار، به عمل هنرمندانه ی عـاملان بی تکلف و تلاش کارشناسان زبده هـمواره وابستـه است.

مجموعه ی حاضـر تحت عنوانراهنمای درمان دیابت نوع2،با هدف تهیه و تدوین دستورالعمل هایی برایکنترل و درمان بیماری دیابت و عوارض آن منتشر شده است. یکی از مهم ترین دلایل کاهش رشد بیماری درکشورهای توسعه یافته اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه و آموزش به بیماران و دست اندرکاران کنترل این بیمـاریاست. در ایران نیز برای پیشگیری از دیابت اقدام های مناسبی نظیر چاپ و انتشار دستورالعمل های مورد نیازبـه عمل آمـده است، امـا بـرای کنترل این بیماری راه درازی در پیش داریم.  اصول درمان دیابت و روش هایمراقبت و پایش بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به طور خلاصه در این کتاب گرد آوری شده و مطالعه ی آن به همه ی همکاران پزشک توصیه می شـود.

پیوست ها:

1_94_diabet type 2.pdf حجم فایل:402.28 کیلوبایت