معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

کتابخانه الکترونیک

همانند سابر بیماری های غیر واگیر، اهمیت بیماری فشارخون بالا روزبه روز بیشتر مشهود می شود. در بعضی از كشورهای منطقة مدیترانة شرقی سازمان جهانی بهداشت، حدود 25% افراد بزرگ سال به این بیماری مبتلا هستند. 

فشارخون بالا، افراد را در معرض توسعة عوارض  قلبیعروقی و نارسایی كلیه قرار  میدهد و سبب افزایش ابتلاء و  مرگ و میر و نیز رنج قابل ملاحظه ای می شود و در نهایت، به صرف هزینه های بسیار سنگینی منجر می شود. 

 فشارخون بالای شریانی یك خطر بهداشتی مهم در كل جوامع  دنیاسـت.

گرچه با مصرف دارو، به طور موقت، فشارخون بالا كنترل مـی شـود، هـدفنهایی در كل و در برنامه هـای سـازمان جهـانی بهداشـت، بـه طـور خـاص، پیشگیری اولیة فشارخون بالاست. 

به طور كلی، دلایل بروز فشارخون بالا ناشناخته است و فشارخون با منشاء ناشناخته معمولاً به فشارخون اولیه یا اساسی اشاره دارد. فشارخون اولیه در بزرگ سالان، نتیجة فرآیندی است كه از اوایل زندگی شرع می شود.

 

پیوست ها:

1_94_feshare khon.pdf حجم فایل:101.12 کیلوبایت