معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقالات و مطالب علمی

زخم بستر

زخم بستر پیشینه تاریخی قدمت زخم و درمان زخم به اندازه عمر بشر است. مصریان باستان با مشكل زخم بستر آشنا بوده اند،در یكی از مومیایی ها(احتماال یك شاهزاده مصری )زخمهای بستری مشاهده شد كه با قطعه ای از پوست یك حیوان پوشانده شده بودند و برخی از این زخمها حتی در خود ...

گرفتن علائم حیاتی بیمار

گرفتن علائم حیاتی بیمار تنفس، نبض  و درجه حرارت را از قدیم الایام علایم حیاتی می دانستند. بعد ها فشار خون به این سه شاخص اضافه شد. گرچه علایم حیاتی از فردی به فرد دیگر حتی در یک شخص در ساعات مختلف شبانه روز متغیر است، اما به طور معمول برای هر یک از این علایم یک محدوده طبیعی ...

پرستاری دربخش آی سی یو

پرستاری دربخش آی سی یو بهبودی و سلامت بیماران در بخش (Intensive Care Unit) I.C.U بیش ازهرکس و هرچیزی که می‌تواند بهترین تجهیزات راشامل شود در دستهای ورزیده و توانمند پرستاران این بخش است.مراقبت‌های حساسی که وابسته به زندگی بیماران است. تجربه، مهارت مراقبت درکاروانگیزه وامید ...

زایمان طبیعی یاسزارین

زایمان طبیعی یاسزارین شما ماردان باردار حتما" در مورد انجام زایمان فکر کرده اید . در مورد اینکه کدام روش زایمان ( طبیعی یا سزارین ) مناسب تر است ؟ کدام یک عوارض کمتری دارند ؟ ما در اینجا به طور خلاصه در مورد سزارین و عوارض آن ، فواید زایمان طبیعی و اینکه آیا مادر می تواند ...

مسئولیت پرستاردرمایع درمانی وریدی

مسئولیت پرستاردرمایع درمانی وریدی پرستاران شاغل در مراکز درمانی در دنیای کنونی باانبوهی از مسئولیت ها ووایف مربوط به مهارت هاو فنون تخصصی روبه رو می باشند.آنان برای ارائه مراقبت درمانی در سطح امن وبی خطر در برابر همه تصمیمات وعملکرد ها پاسخگو هستند.از پرستار انتظار می رود در چارچوب قانون ...