معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقالات و مطالب علمی

تایپ کردن چه مشکلاتی برای دست ایجاد می‌کند؟

تایپ کردن چه مشکلاتی برای دست ایجاد می‌کند؟ آرتروز یا استئوآرتریت مچ دست، بیماری است که در آن غضروفی که روی استخوان های تشکیل دهنده مفصل را پوشانیده، به تدریج خراب و ساییده می شود. شایع ترین علت آرتروز مچ دست، ضرباتی است که به آن وارد می شود. آیا تایپ کردن باعث آرتروز دست می‌شود؟ هنوز ثابت نشده‌است ...

مهارتهای فرزندپروری

مهارتهای فرزندپروری ویژگی والدین سهل گیر این گونه پدر و مادرها تحت تاثیر این کج فهمی و سو برداشت که روان شناسان با تنبیه مخالفند، از به کار بردن هر نوع تنبیهی اجتناب می کنند. فعاالیت خانواده نامنظم و اعمال مقررات، اهمال کارانه. در عین آنکه به ظاهر، نسبت به کودکان خود ...

آشنایی با عوامل آلوده و فاسد كننده مواد غذایی

آشنایی با عوامل آلوده و فاسد كننده مواد غذایی رعایت اصول و موازین بهداشتی یا انجام یكسری اعمال در كلیه مراحل تهیه و تولید، حمل و نقل، نگهداری، فروش و مصرف مواد غذایی در جهت كاهش دادن آلودگی های فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی را، تا حدی كه برای سلامتی انسان زیان آور نباشد بهداشت مواد غذایی گویند. بسیاری ...

نكات مدیریتی استرس

نكات مدیریتی استرس درانجام كارهاروی شیوه ای خاص تاكیدنكنیدشایدكسی بتواندازمسیركوتاهتروبهتری شمارابه مقصدبرساند.توجه داشته باشیددانش وتجربه،هیچ كدام به تنهایی راهگشانیستند،مثلاكسیژن وهیدروژن كه ازتركیب معینی ازآنهاهوای تنفس ماتامین می شود،می توان باآمیختن دانش وتجربه، راهكارهای ...

فوایدگردو

فوایدگردو گردو سطح کلسترول خون را کاهش داده و انعطاف پذیری رگهای قلبی را بهبود میبخشد محققین رشته تغذیه در دانشگاه ” پن استیت ” پنسیلوانیا می گویند بررسی های آزمایشگاهی ثابت کرده است که خوردن مداوم گردو می تواند افراد را از ابتلا به بیماری قلبی محافظت نماید. به ...

مدیریت استرس

مدیریت استرس در تعریـــف اســـترس مـــیتـــوان گفت: واكنش در مقابله بایك تهدیــد ادراك شــده (واقعــی یــا خیـــالی) نـــسبت بـــه ســـلامت روانــی، جــسمانی، هیجــانی و معنــوی فــرد كـه منجــر بــه یــك سلـــــــسله پاســـــــخ هـــــــا و ناســــازگاری هــــای ...

محدوده مرجع در آزمایشگاه تشخیص طبی در بخش بیوشیمی

محدوده مرجع در آزمایشگاه تشخیص طبی در بخش بیوشیمی تعیین محدوده مرجع: تهیه لیست تغییرات بیولوژیک و تداخلات از منابع موجود  تهیه مشخصه های انتخاب ، تقسیم بندی و پرسشنامه مناسب تهیه رضایت نامه کتبی از افراد مرجع و پر کردن پرسشنامه  طبقه بندی افراد مرجع براساس پرسشنامه جداسازی افرادی که براساس مشخصه ...

تاثیرروزه برسلامت روان

تاثیرروزه برسلامت روان امروزه میلیون‏‌ها انسان در دنیا به ویژه در کشور‏های توسعه یافته و متمدن از بیماری‏‌های روانی و از نبود آرامگاه روحی به شدت رنج می‏‌برند و ده‏‏ها انسان در روز در سرتاسر جهان به خاطر اضطراب‏‏‌های روحی و فقدان پناه‏گاه معنوی، پوچ انگاریِ این عالم دست به ...

اسنادومدارك پزشكی

اسنادومدارك پزشكی دنیای امروز را عصر اطلاعات و ارتباطات می نامند و امروزه قدرت برتر جهانی در دست تولیدكنندگان اطلاعات و سیستم های منسجم و متراكم اخذ، ثبت و گردش اطلاعات است ،اصطلاح انفجار دانش نامی آشنا برای بشر قرن بیستم بوده و اعجاز كامپیوتر در خدمت علوم بهداشتی گامهای ...

نقش حوادث درسلامت روان

نقش حوادث درسلامت روان در حوادث غیر مترقبه و بحرانها، کودکان بویژه کودکان زیر 5 سال در معرض خطر بالای آسیب پذیری قرار دارند. پیامدهای منفی این حوادث درصورتی که کودک تجاربی مانند از دست دادن و فقدان عزیزان را تجربه کند بیشتر خواهد بود. به هر حال تمام کودکان این تجارب منفی را ...