معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقالات و مطالب علمی

بررسی اثرات امـواجRF

بررسی اثرات امـواجRF  الكترومغناطیس، منجر به افـزای ش غلظت رادیكال های آزاد در محـیط شـیمیایی مـیشـود و بـسیاری ازتحقیقات پزشكی وجود رادیكال های آزاد غیر قابل كنترل راكه به طور مــستقیم باعــث بــروز مــشكلات مــیشــوند، نــشان داده انــد .رادیكال های آزاد قادرند به طور مستقیم ...

PET/CT چیست؟

PET/CT چیست؟ پزشکی هسته ای؛ شاخه ای از تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از مقدار کمی از مواد رادیواکتیو، تشخیص و درمان انواع مختلفی از بیماریها را امکان پذیر می سازد. این بیماریها شامل؛ انواع سرطان ها، بیماری قلبی و سایر موارد غیرطبیعی بدن انسان می باشد. روش های ...

وظایف تکنولوژیست رادیولوژی در حفاظت پرتویی

وظایف تکنولوژیست رادیولوژی در حفاظت پرتویی فیزیک بهداشت: علمی است که اولویت آن؛ حفاظت بیماران، افراد شاغل و کل افراد جامعه در برابر اشعه می باشد. مسئول فیزیک بهداشت: فردی است باتجربه و با تحصیلات کارشناسی و یا بالاتر در رشته رادیولوژی که در امر حفاظت پرتوئی باید به عنوان کانون اطلاعات بخش باشد. وظایف ...

بروز پلی پلویدی در سلولهای همستر چینی بعد از پرتودهی با پرتوهای گاما

بروز پلی پلویدی در سلولهای همستر چینی بعد از پرتودهی با پرتوهای گاما  یكی از صدمات اولیه پرتوها به ساختمان DNAایجاد اختلال در فرآیندهای تنظیم بیولوژیكی مانند بروز ناهنجاری در تعداد كروموزمها بنام پلی پلویدی است . سلولهای همستر چینی تحت پرتودهی كبات 60 قرارگرفتند. با روش گیمسا و  G-bandingكروموزوم های متافازی پرتودیده و ...

نکاتی در مورد رادیوگرافی های پرتابل

نکاتی در مورد رادیوگرافی های پرتابل در تهیه رادیوگرافی پرتابل افزایش فاصله برای جبران بزرگنمایی سایه قلب درست نیست؛ بلکه بهتر است فاصله را کمتر کرد تا شرایط اکسپوژر کمتری لازم باشد البته افراط در این امر دوز جذبی پوست را افزایش می دهد. در هنگام قرار دادن کاست در زیر بیماران حتما برای بلند ...

بررسی اثر حفاظتی ویتامین های C و E در برابر اثرات میدان مغناطیسی استاتیك MRI بر روی اسپرماتوژنزیس در رت

بررسی اثر حفاظتی ویتامین های C و E در برابر اثرات میدان مغناطیسی استاتیك MRI بر روی اسپرماتوژنزیس در رت اثرات حفاظتی مشاهده شده ویتامین های CوEدربرابرتاثیرتابش میدان مغناطیسی استاتیكMRIبرپارامترهای مختلف اسپرماتوژنزیس دررت متفاوت می باشد.بنابریافته های این تحقیق،این اثرات دررابطه باتعدادسلولهای ژرمینال به شكل تجمعی هستند.

سوالات سونوگرافی

سوالات سونوگرافی سوالات سونوگرافی و پاسخ های آنان: از سونوگرافی  می توان برای تشخیص مواردی مانند آپاندیسیت ( التهاب آپاندیس ) نیز بهره جست ؟ از سونوگرافی  همچنین می توان برای تشخیص مواردی مانند آپاندیسیت ( التهاب آپاندیس ) نیز بهره جست گاهی دقت سونوگرافی برای بررسی ...

بررسی تاثیر پره مدیکاسیون بر عوارض ناشی از تزریق ماده حاجب در بیماران آنژیوگرافی کرونری

بررسی تاثیر پره مدیکاسیون بر عوارض ناشی از تزریق ماده حاجب در بیماران آنژیوگرافی کرونری عوارض ناخواسته ماده حاجب به دو دسته بزرگ واکنش های حساسیتی و غیر حساسیتی تقسیم می شوند که واکنش های حساسیتی شیوع %1/0-% 05/0 دارند و شدت آن از خفیف تا شدید ( آنافیلاکسی ) متفاوت است . در جهت کاهش واکنش های ناخواسته تجویز ماده حاجب تزریقی به بیمار پره ...

دانستنیهای ضروری سونوگرافی

دانستنیهای ضروری سونوگرافی با استفاده از سونوگرافی می توان اطلاعات باارزشی از کره چشم و فضای پشت چشم و محتویات آن به دست آورد . برای سونوگرافی چشم از دو روش : سونوگرای از روی پلک سونوگرافی مستقیم از روی سطح قرنیه استفاده می شود . با سونوگرافی چشم می توان به بررسی قطره چشم ...

بررسی دز در درمان تومورهای مغزی

بررسی دز در درمان تومورهای مغزی از روشهای درمان تومورهای مغزی بهره گیری از سیستم گاما -نایف می باشد كه با بهره گیری از پرتوهای كانونی شده آرایه ای از چشمه های رادیواكتیو و هدایت آنها به سمت تومور مغزی، به درمان تومور می پردازد. اساسا وجود محدودیت هایی اعم از فضای كاری در ناحیه مغز، ...