معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقالات و مطالب علمی

 

مدیریت سازمان ها و تیم های بهداشتی و درمانی در شرایط بحران ، پیچیده و چالش برانگیز است و دو بخش مهم دارد:

رهبری و سرو سامان دادن امور.

در شرایط بحران ، نقش رهبری بسیار بیشتر مورد نیاز است. شناخت نیازهای روانشناختی افراد، مدیریت استرس ، ارتباط خوب ، و حفظ انگیزه و روحیه تیم در بحران ها ضروری است.

نقش رهبری خود را فراموش نکنید. برای اطمینان از آمادگی تیم های مختلف ارائه دهنده خدمات درمانی و مدیریت مطلوب در شرایط بحران ، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

*یکی از مهمترین دلایل اضطراب افراد ، ابهام و غیرقابل پیش بینی بودن شرایط است. در سبک مدیریتی جامعه ما ترسی فراگیر از انتشار اطلاعات وجود دارد. در حالی که ......

 

 

پیوست ها:

مدیریت بحران و سلامت روان- ویژه مدیران.pdf حجم فایل:75.25 کیلوبایت