معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار

مشاهده کلیه اخبار

پروژه های افتتاحیه دهه ی مبارك فجر

پروژه های افتتاحیه دهه ی مبارك فجر پروژه هاي زيردرايام مبارك دهه ي فجردربيمارستانهاي شهرستان فساافتتاح مي گردد: -راه اندازي دوبخش داخلي ورواني دربيمارستان دكترعلي شريعتي -راه اندازي بخش ICUجراحي قلب دربيمارستان حضرت ولي عصر(عج) -راه اندازي ششمين اتاق عمل بيمارستان حضرت ولي ...

برگزاری سومین جلسه هم اندیشی معاونت درمان درخصوص ارتقاءكیفیت سایت معاونت درمان

برگزاری سومین جلسه هم اندیشی معاونت درمان درخصوص ارتقاءكیفیت سایت معاونت درمان سومين جلسه هم انديشي معاونت درمان باحضوردكترضيائي معاون محترم درمان وخانم دكترقدرتي مديرمحترم درمان وكارشناسان اين معاونت درجهت ارتقاء كيفيت سايت معاونت درمان درتاريخ 26/10/91درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين راستامصوب گرديد،كارشناسان محترم اين معاونت ...

برگزاری جلسه هماهنگی اعضاءگروه نظارت

برگزاری جلسه هماهنگی اعضاءگروه نظارت جلسه گروه نظارت بردرمان پيرامون اهتمام وجديت درامرنظارت بردرمان موسسات پزشكي درتاريخ 4/11/91درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه نامه معاون محترم درمان وزارت متبوع درخصوص اهتمام وجديت درامرنظارت بردرمان موسسات پزشكي بررسي شدومقررگرديداقداماتي درجهت ...

راه اندازی دستگاه داپلرعروق مغزی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

راه اندازی دستگاه داپلرعروق مغزی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) يك دستگاه داپلرعروق مغزي روزيكشنبه 24/10/91درمحل بيمارستان حضرت وليعصر(عج)نصب وراه اندازي گرديد.اين دستگاه امكان انجام تستي غيرتهاجمي ،ايمن واثربخش رابراي ارزيابي گردش خون عروق مغزي دراختيارمتخصصين مغزواعصاب قرارمي دهد.همچنين اين دستگاه كاربرد زيادي در ...

اعلام نتایج قرعه كشی نظام پرستاری به سازمان حج وزیارت

اعلام نتایج قرعه كشی نظام پرستاری به سازمان حج وزیارت پيرواعلام سازمان نظام پرستاري واختصاص دوسهميه به نظام پرستاري شهرستان فسادرروزجمعه مورخ 27/10/91دربيمارستان حضرت ولي عصر(عج)جلسه قرعه كشي اعزام نيروي پرستاري باحضوراكثريت اعضاي محترم نظام پرستاري برگزارگرديد.وخانم هازينت بردبارعضوهيئت مديره پرستاري  وخانم ...

بازدیداداره نظارت بردرمان ازمطب ها

بازدیداداره نظارت بردرمان ازمطب ها درروزدوشنبه مورخ 25/10/91گروه 3نفري نظارت بردرمان معاونت درمان از2مطب پزشك عمومي ويك مطب مامائي بازديد بعمل آوردند.ضمن تذكرشفاهي به مسئولين فني مطبها تذكركتبي نيزجهت رفع نواقص به ايشان اعلام مي گردد.