معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده ضمن مرور بر نحوه شیوع بیماری کرونا ویروس جدید، علایم و راههای پیشگیری از آن را توضیح دادند. ایشان مهم ترین خط را در امر خود مراقبتی ، همکاران و عموم مردم دانستند .با توجه به چگونگی و شرایط فرد، رعایت موارد استفاده از وسایل حفاظت فردی، شستن صحیح دستها بطور مکرر، رعایت فاصله و ... را بسیار با اهمیت اعلام نمودند.

در این جلسه پیشنهاداتی از جمله برگزاری دوره های آموزشی بصورت پودمانی و مستند نمودن آنها به صورت چاپ مقاله و کتاب، توانمند سازی بانوان در راستای کار آفرینی و ... داده شد.

و در پایان ، اعضاء شورا از برگزاری برنامه های سال جاری ابراز رضایت نموده و بر ارتقای کمی و کیفی این برنامه ها در راستای نیازهای منطقی حوزه زنان تاکید نمودند.