معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

کمیسیون پزشکی معاونت درمان این هفته با حضور کارشناس مسئول شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت برگزار گردید.

در این جلسه پرونده های ارجاعی به کمیسیون توسط خانم دکتر شاکر پور کارشناس مسئول شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت بررسی گردیده ، موارد ضروری پرونده ها مطرح گردید و به سوالات اعضاء کمیسیون نیز پاسخ داده شد.
در کمیسیون پزشکی معاونت درمان دانشگاه که به صورت هفتگی برگزار می گردد، پرونده های مربوط به استعلاجی بالای سه روز کارمندان ، از کارافتادگی ، تخفیف داروئی و تائید داروهای نارکوتیک بررسی می گردد.