معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

کارگاه آموزشی احیای نوزادان جهت گروه هدف پرستاران ، ماماها ، متخصصین زنان و بیهوشی توسط اداره مادران و نوزادان معاونت درمان با ارائه دکتر بهرامی فوق تخصص نوزادان ، امروز سه شنبه مورخ 8/11/98 در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.