معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

جلسه ای با محوریت پرونده الکترونیک سلامت با حضور معاون درمان ، مدیر اجرایی فناوری اطلاعات بیمارستانها ،مدیر امور مالی، روسای بیمارستانها و مسولین آی تی دانشگاه و بیمارستانها و نماینده بهداشت در معاونت درمان برگزار گردید.

در این جلسه تصمیماتی در خصوص نوبت دهی آنلاین در مراکز جامع سلامت روستایی اتخاذ گردید.

دکتر سهراب پور معاون درمان ، راه اندازی پرونده الکترونیک را امری مهم در جهت توزیع عادلانه خدمات سلامت برشمرد و گامی مهم در راستای تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از تردد روستائیان محترم به شهر و اتلاف وقت آنها از ساعات اولیه روز درصف نوبت دهی درمانگاهها برشمرد.