معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

در این جلسه که از سوی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه برگزار گردید ، کارشناس ستادی ، مترونها و فوکال پوینت های بیمارستانها ، مسئول هماهنگی اجرای طرح از معاونت بهداشت و کارشناس IT آن معاونت حضور داشتند و مطالبی از جمله برنامه ریزی و آموزش و مشخص نمودن مکانهای اجرای طرح ، تعداد افرادی که باید نام کاربری و رمز عبور جهت شروع چک و ثبت فشارخون دریافت نمایند، مطرح گردید و به سوالات حاضرین نیز پاسخ داده شد.همچنین مدیرخدمات پرستاری ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن عید سعید فطر ، برای همه همکاران آرزوی سلامتی و توفیق اجرای هرچه مطلوب تر طرح بسیج ملی کنترل فشارخون را نمودند.