معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

در بازدیدی که کارشناسان بنیاد امور بیماران خاص کشور با حضور کارشناس مسئول بیماران خاص معاونت درمان از درمانگاه بیماران خاص و بخشهای دیالیز بیمارستانهای دانشگاه داشتند ، از نزدیک عملکرد دستگاهها و تجهیزات ، و مشکلات بخش های خاص مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت. و چک لیست های نظارتی جهت ارائه به وزارت بهداشت و رفع مشکلات آنها  ، توسط ایشان تکمیل گردید. امید است این بازدیدها ، منشا خیر و برکت برای بهبودی بیماران و رفاه حال ایشان باشد.

بیماران دیالیزی ، از بنیاد امور بیماران خاص خواهش داشتند که به خاطر خدمات ارزنده پرسنل بخش دیالیز از ایشان تقدیر ویژه شود.