معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

گزارش تصویری از بازدید معاون درمان ، رئیس و کارشناس مسئول اداره نظارت بر درمان ، مدیر اجرایی و کارشناس بهداشت محیط زیست معاون بهداشت از اتاق امحاء زباله بیمارستان دکتر شریعتی جهت طرح ساماندهی پسماندهای مراکز درمانی سطح شهر