معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

دوره آموزشی آشنایی با اصول آموزش به بیمار در دانشگاه علوم پزشکی فسا به همت اداره خدمات پرستاری برگزار شد.

در این دوره که با حضور حداکثری گروه پرستاری برگزار گردید فراگیران با اصول برنامه ریزی برای آموزش به بیمار ، روش های مختلف آموزش و موانع آموزش به بیمار  آشنا شدند.

دکتر بیژنی ارائه آموزش موثر به بیمار را عامل موثر در رعایت حقوق بیمار، افزایش رضایتمندی، بهبود کیفیت زندگی کاهش اضطراب بیمار و کاهش بروز عوارض بیماری و مشارکت بیشتر بیمار در برنامه های خود مراقبتی و افزایش استقلال بیمار در انجام فعالیت های روزانه برشمردند.

ایشان با توجه به محدودیت های مالی مراکز درمانی و ضرورت مدیریت هزینه ها ، بر آموزش به بیمار برای کاهش زمان بستری و پیشگیری از بستری مجدد تاکید فرمودند.